Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Patellaria atrata (Hedw.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2015.

 

 

Opis: Saprofit, raste tokom cele godine, pojedinačno ili češće u grupama na trulom drvetu raznih vrsta listopadnog i četinarskog drveća, a pored toga može se naći i na trulim tepisima, konopcima i papiru. Askomate apotecioidne, prečnika 1-2 mm, visine 0,2-0,3 (0,6) mm, pojedinačne, sedeće, u početku su zatvorene a kasnije dobijaju oblik spljoštenog diska sa jasnim i blago podignutim ivicama, subželatinozne kada su vlažne. Himenijum i spoljašnja strana crni, glatki.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, bitunikatni, cilindrično glavičasti, 92-150 x 14-40 μm, biserijatni, inamiloidni. Parafize cilindrične, septatne, razgranate, sa zgusnutim vrhovima, tamno maslinasto-zelene, zelenkasto-brao do skoro crne. Spore glavičaste, sa jedne strane šire, blago zakrivljene, hijaline, bez želatinoznog plašta, 24-48 x 6-24 μm, sa brojnim sitnim uljanim kapima (ponekad se spoje u veće), zrele sa 4-11 slabo izraženih septi.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa, Novi Zeland, Tajland, Tajvan, Hong Kong.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.