Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Otidea alutacea Pers.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2018.

 
 

 
 

Kopaonik (Jankove bare), 2018.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi od kasnog leta do jeseni na zemlji po listopadnim šumama. Apotecije prečnika 3-6 cm i visine 2-5 cm, nepravilno režnjevite, često sa jedne strane veće (ali nisu jasno uholike), tamne, boje ilovače do sivo-braon. Spoljašnja površina oker, glatka do dlakava. Meso gusto,  žućkasto. 

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 250-300 x 8-10 (15) µm. Parafize tanke, 3-4 µm , zakrivljene na vrhu, septatne, račvaste pri osnovi. Spore eliptične, glatke, hijaline, 12-15 (17,5) x 6-8 µm, sa dve uljane kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.