Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Otidea alutacea Pers.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2018.

 
 

 
 

Kopaonik (Jankove bare), 2018.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi od kasnog leta do jeseni na zemlji po listopadnim šumama. Apotecije prečnika 3-6 cm i visine 2-5 cm, nepravilno režnjevite, često sa jedne strane veće (ali nisu jasno uholike), tamne, boje ilovače do sivo-braon. Spoljašnja površina oker, glatka do dlakava. Meso gusto,  žućkasto. 

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 250-300 x 8-10 (15) µm. Parafize tanke, 3-4 µm , zakrivljene na vrhu, septatne, račvaste pri osnovi. Spore eliptične, glatke, hijaline, 12-15 (17,5) x 6-8 µm, sa dve uljane kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.