Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Orbilia xanthostigma (Fr.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupama na kori i trulom drvetu raznih vrsta drveća. Apotecije subsedeće, svetlo narandžaste dok su sveže, prečnika 0.5-1,5 mm, diskoidne ili blago peharaste, središnjim delom pričvršćene za podlogu. Himenijum gladak, ravan  ili konkavan kad je vlažan, ivica ravna ili blago urolana kad se osuši.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, (26.7-) 31.4-40.8 (-44) x 1.6-3.1 µm, uniserijatni (ili sa nepravilno raspoređenim sporama), usko glavičasti ili cilindrično glavičasti, često račvasti pri bazi, na vrhu obično skraćeni, blago zadebljali, inamiloidni. Parafize hijaline, končaste, često razgranate u donjem delu, prečnika 1.6-2.4 µm, na vrhu naglo proširene do 5 µm, često nešto duže od askusa. Spore jako zakrivljene, izrazito bubrežaste, sa okruglim i često neznatno uvećanim krajevima, hijaline, bez septi, sa jednom ili dve uljane kapi, (1.5-) 2,0-2,5 x 1,0 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Novi Zeland, Tajvan.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.