Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Orbilia auricolor (A.Bloxam) Sacc.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Bukovac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2017.

 
 

 
 

Zasavica, 2017.

 
 

 
 

Crna Gora (Herceg Novi), 2019.

 

 

Opis: Saprofit, raste u grupama na trulom drvetu raznih vrsta drveća, uglavnom listopadnih. Apotecije sedeće, peharaste, prečnika 1.2-1,5 mm, beličaste do žućkaste, providne kad se osuše, sa valovitom ivicom. Za podlogu su pričvršćene središnjim delom i na tom mestu se nalaze bele bazalne hife.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 26.5-31.4 × 0.9-1.3 µm, biserijatni, usko cilindrično glavičasti, konusni i ponekad račvasti pri bazi, sa zaobljenim vrhom. Parafize hijaline, filiformne, često razgranate u donjem delu, septatne, prečnika do 0,6 µm, na vrhu naglo proširene na 0.98-1.47 µm, neznatno nadvisuju askuse. Spore uske, zakrivljene, hijaline, bez septi, na jednom kraju šire, 6.9-9.8 x 2.9-3.4 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Australia, Novi Zeland, Kina, Tajvan, Pakistan.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.