Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2017.

 

 

Opis: Sapob, raste pojedinačno do slabo grupisano, uglavnom na stabljikama Compositae. Peritecije u početku uronjene u supstrat sa konusnom ili kratko cilindričnom ostiolom, a zatim postaju potpuno izložene izvan epidermisa domaćina, prečnika oko 0,3 mm, pri bazi često okružene micelijumom.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 150-190 x 13-17 μm, smešteni u širokom bazalnom himenijumu. Pseudoparafize (između askusa) široke 1.0-1.5 μm, septatne (na svakih 15-25 μm). Spore končaste, prave ili blago isprepletane, subcilindrične sa blagim suženjem na donjem kraju, žute do smeđe, bez nastavaka i plašta, 140-180 x 3.0-4.0 μm, sa (17) 23-30 septi, često središnjom septom razdvojene na 2 približno ista dela, na svakom od njih je druga (retko treća) ćelija proširena blizu septe, ćelije spora ± jednake dužine i širine (potpuno zrele nešto duže nego šire), sa više uljanih kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Kanada.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.