Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ombrophila violacea (Hedw.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2016.

 
 

 

Apotecije prečnika 3-6 (-8) mm, čigraste do jastučaste dok su mlade a zatim umbilikatne (udubljene u sredini) sa ivicom okrenutom na dole. Himenijum gladak, roze-ljubičast, sjajan kad je vlažan. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, sužava se prema dole u kratku, debelu dršku. Meso staklasto-beličasto i hrskavičavo-želatinozno. Ekscipulum od textura globulosa/prismatica. Askusi sa 8 spora, nepravilno uniserijatni, 62-78 x 6,5-7 μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, blago proširene prema vrhu. Spore eliptične, glatke, hijaline, sa 2 uljane kapi, (6-) 8-9,5 (-11) x 3-4 μm. Stanište: Raste pojedinačno ili u grupi u leto i jesen na trulom drvetu (i stelji) listopadnog drveća, uglavnom na jovi (Alnus) ali i na drugi vrstama. Rasprostranjenost: Evropa, Australija i Novi Zeland (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.