Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ombrophila violacea (Hedw.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi u leto i jesen na trulom drvetu (i stelji) listopadnog drveća, uglavnom na jovi (Alnus) ali i na drugi vrstama. Apotecije čigraste do jastučaste dok su mlade a zatim umbilikatne (udubljene u sredini) sa ivicom okrenutom na dole, prečnika 3-6 (8) mm. Himenijum gladak, roze-ljubičast, sjajan kad je vlažan. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, sužava se prema dole u kratku, debelu dršku. Meso staklasto-beličasto i hrskavičavo-želatinozno.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, nepravilno uniserijatni, 62-78 x 6,5-7 μm. Parafize cilindrične, blago proširene prema vrhu. Spore eliptične, glatke, hijaline, sa 2 uljane kapi, (6) 8-9,5 (11) x 3-4 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.