Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ombrophila janthina (Fr.) Sacc.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2017.

 
 

 

Apotecije prečnika 2-4 mm, čigraste do jastučaste dok su mlade, zatim ponekad sa ± dugom drškom  a zatim zvonaste, sa ivicom okrenutom na dole. Himenijum konveksan, retko ravan, gladak, krem do roze-beličast, sjajan kad je vlažan, ivica često prilično vijugava. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Meso staklasto-beličasto i hrskavičavo-želatinozno. Drška zakrivljena, dužine 1,5-15 mm, bezbojna ili bleda, skoro providna. Spoljašnji ekscipulum tanak, od textura prismatica, sastavljen od ćelija dimenzija 26-105 x 15-32 μm, uz prisustvo sitnih kristala; unutrašnji ekscipulum od textura globulosa/prismatica, središnji ekscipulum od želatiniziranih ćelija. Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 60-70 x 5-7 μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, nisu ili su blago proširene prema vrhu, sadrže jednu ili više refraktivnih vakuola u gornjem delu. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, sa 2 uljane kapi, 5-6,5  x 2,5-3 μm. Stanište: Raste pojedinačno ili u grupi u leto i jesen na trulim šišarkama smreke (Picea). Rasprostranjenost: Evropa  (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Van Vooren, N. (2012) Discomycètes rares ou remarquables récoltés en 2011 2e partie : Helotiales.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.