Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ombrophila janthina (Fr.) Sacc.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2017.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi u leto i jesen na trulim šišarkama smreke (Picea). Apotecije prečnika 2-4 mm, čigraste do jastučaste dok su mlade, zatim ponekad sa ± dugom drškom  a zatim zvonaste, sa ivicom okrenutom na dole. Himenijum konveksan, retko ravan, gladak, krem do roze-beličast, sjajan kad je vlažan, ivica često prilično vijugava. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Meso staklasto-beličasto i hrskavičavo-želatinozno. Drška zakrivljena, dužine 1,5-15 mm, bezbojna ili bleda, skoro providna.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum tanak, od textura prismatica, sastavljen od ćelija dimenzija 26-105 x 15-32 μm, uz prisustvo sitnih kristala; unutrašnji ekscipulum od textura globulosa/prismatica, središnji ekscipulum od želatiniziranih ćelija. Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 60-70 x 5-7 μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, nisu ili su blago proširene prema vrhu, sadrže jednu ili više refraktivnih vakuola u gornjem delu. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, sa 2 uljane kapi, 5-6,5  x 2,5-3 μm.

Rasprostranjenost: Evropa  (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

        Van Vooren, N. (2012) Discomycètes rares ou remarquables récoltés en 2011 2e partie : Helotiales.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.