Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Olla millepunctata (Lib.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2018.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća i žbunja, i na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,2-0,3 mm. Himenijum beličast. Receptakulum urceolatan, beličast do svetlo siv kad je svež, sa ivicom okrenutom blago na dole, beličasto siv ili svetlo maslinasto-siv do braonkasto-siv sa beličastom ivicom okrenutom na dole kad se osuši.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih do svetlo maslinasto-braon ćelija sa tankim do debelim zidovima, dimenzija 8-12 × 3-5 µm; sa KOH prostor između ćelija se oboji žućkasto-braon do zlatno-braon zbog međućelijske smolne materije koja inkrustira zidove ekscipularnih ćelija. Dlake cilindrične do cilindrično-konične sa široko zaobljenim krajevima, hijaline, 10-35 x 3-5 μm, sa tankim zidovima u donjem delu i čvrstim staklastim vrhom. Askusi sa 8 spora, glavičasti, 30-36 × 4-5 µm, J+(p), kr.-. Parafize končaste, tupe, širine do 1 μm, ne nadvisuju askuse. Spore elipsoidne, blago nejednakostrane, ponekad glavičasto-elipsoidne, hijaline, bez pregrada, obično na krajevima sadrže male uljane kapljice, 6-7,5 x 1,6-2,2 μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.