Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Olla millepunctata (Lib.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste u masi na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća i žbunja, i na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije vrlo male, loptaste, prečnika 0,1-0,3 mm, ± prozračno bele do sivkaste, po ivicama kratko dlakave.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni ili koso uniserijatni, 29-35 x 5-6 μm. Parafize usko cilindrične, ponekad razgranate pri bazi, sa 1-2 pregrade i sitnim uljanim kapima, do 40 x 1 μm, ne nadvisuju askuse ili ih prelaze za 2-3 μm. Spore subvretenaste do elipsoidne, blago nejednakostrane, bočno ponekad malo spljoštene, bez pregrada, obično na krajevima sadrže male uljane kapljice, 5-7,5 x 1,5-2,2 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.