Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Olla millepunctata (Lib.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Zlatibor, 2021.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća i žbunja, i na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,2-0,3 mm. Himenijum beličast. Receptakulum urceolatan, beličast do svetlo siv kad je svež, sa ivicom okrenutom blago na dole, beličasto siv ili svetlo maslinasto-siv do braonkasto-siv sa beličastom ivicom okrenutom na dole kad se osuši.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih do svetlo maslinasto-braon ćelija sa tankim do debelim zidovima, dimenzija 8-12 × 3-5 µm; sa KOH prostor između ćelija se oboji žućkasto-braon do zlatno-braon zbog međućelijske smolne materije koja inkrustira zidove ekscipularnih ćelija. Dlake cilindrične do cilindrično-konične sa široko zaobljenim krajevima, hijaline, 10-35 x 3-5 μm, sa tankim zidovima u donjem delu i čvrstim staklastim vrhom. Askusi sa 8 spora, glavičasti, 30-36 × 4-5 µm, J+(p), kr.-. Parafize končaste, tupe, širine do 1 μm, ne nadvisuju askuse. Spore elipsoidne, blago nejednakostrane, ponekad glavičasto-elipsoidne, hijaline, bez pregrada, obično na krajevima sadrže male uljane kapljice, 6-7,5 x 1,6-2,2 μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
 

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.