Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Octospora musci-muralis Graddon var.muralis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2018.

 

 

Opis: Parazit, raste pojedinačno ili u grupi na rizoidima mahovine Grimmia pulvinata koja raste na stenama (uglavnom krečnjačkim) ili zidovima u urbanim sredinama. Apotecije prečnika 1-5 mm, jastučaste. Himenijum svetlo narandžast do narandžasto-braon. Ivica svetlija, fino zubčasta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični, sa dugom drškom. Parafize zakrivljene u gornjem delu, na vrhu proširene do 8 µm, septatne. Spore eliptične do subcilindrične sa skoro paralelnim zidovima u sredini i široko zaobljene na krajevima, glatke, hijaline, (20) 21-28 (30) x (9) 10-11 (12) µm, sa jednom ili dve velike uljane kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.