Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Neottiospora caricina (Desm.) Höhn.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupama, na trulim listovima šaševa (Carex pendula, C.riparia), perunike (Iris) i rogoza (Typha). Piknidije uronjene u supstrat (razvoj započinju ispod epidermisa listova), okruglaste do elipsoidne, širine 200-450 µm, visine 100-150 µm, gole, tankih zidova, maslinasto zelene do crne, sa kružnim operkulumom prečnika 70-170 µm koji je okružen tankim providnim prstenom.

 

Mikroskopske karakteristike: Konidiofore polaze sa svih delova zida piknidije, septatne, slabo razgranate pri osnovi, bezbojne, glatke. Konidiogene ćelije glavičaste do subcilindrične, bezbojne, glatke 15-22 х 1,5-2,5 µm. Konidije vretenaste do elipsoidne sa zašijenim vrhom i nešto trunkatnom osnovom, jednoćelijske, bezbojne do maslinaste, glatke, sa uljanim kapima, 10-16 к 2-4 µm, pri bazi sa nastavkom (u početku levkastim a kasnije prstasto izdeljenim na niti).

 

Rasprostranjenost: Evropa, Kanada.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.