Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Neoboletus erythropus (Pers.) C.Hahn - zelenjača, glatkonoška

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2007.

 

 

     
   

Šešir 5-20 cm, poluloptast, jastučasto-okrugao, kod odraslih i valovito do tanjirasto udubljen sa nagore izvrnutim rubom. Kožica pustenasta i suva, bez sjaja ili delimično sjajna po izbočenijim odnosno glađim delovima, ne ljušti se. Najtamnije smeđe boje među svim vrganjima, gotovo crne, prema rubu prelazi u svetlije, narandžasto do crvenosmeđe (kao cigla) tonove. Cevčice sa uskim ali dubokim jarkom oko drške, tako da budu i slobodne; dugačke 10-30 mm; limunžute pa žutomaslinaste, na prerezu poplave. Pore sitne, manje od 0,8 mm u prečniku, okrugle. U najranijoj mladosti žute, no ubrzo sve crvenije, tako da prolaze kroz narandžastu fazu, pri čemu uz rub ostaju žute ili narandžaste, sve do u starost, kad pridolazi i smeđa od boje cigle do gotovo sasvim smeđe. Na pritisak poplave, pa pocrne. Otisak spora čađavomaslinast. Drška 5-18/2-7 cm, valjkasta, trbušasta ili batinasto zadebljala. Nagore zlatno do narandžastožuta, nadole crvenkasta do riđa (smeđa), bez mrežice, ali sa pahuljastim čehama, pod vrhom tačkasto-sitnim, nadole sve većim i tamnijim, crvenim do smeđecrvenim. Te su čehe nastale od jedinstvene prevlake u najranijem dobu. Poplavi na pritisak. Suva, tvrda i puna. Meso debelo, tvrdo, gotovo vlaknasto u dršci, a u bazi gotovo drvenasto. Jarkožuto, naglo poplavi i jako na prelomu, vremenom izbledi zelenkasto. U šeširu se plavljenje i bleđenje odvija mramorirano. Blagog je ukusa i slabog mirisa. Hemijske reakcije. Sa KOH postaje okersmeđa, sa FeSO4 plavozelena, sa Melzerovim reagensom nema reakcije. Spore svetlo (žućkasto) smeđe, elipsoidne ili malo vretenasto sužene; 12,5-17/5-7 μm. Stanište. Kosmopolit, ne bira mnogo ni partnere, ni tlo, ni klimu. Doba V-XI. Jestivost Izdašna i ukusna gljiva.

(tekst: Ivan Focht "Naši vrganji")

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.