Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Nemania serpens (Pers.) Gray

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine na trulom drvetu velikog broja vrsta listopadnog drveća, a na četinarima izuzetno retko. Strome površinske, raširene, nepravilno elipsoidne do izdužene, ponekad međusobno spojene, dužine 4-50 mm, širine 2-10 mm i visine 0,5-0,8 mm, karbonatne, po površini tamno braon do crne, sa upadljivim do ređe neupadljivim peritecijalnim humkama. Nezrele strome obložene slojem hifa sive do bež boje. Tkivo između peritecija beličasto do sivo kod mladih stroma, kasnije se gubi, bazalno tkivo neupadljivo, ivice strme. Peritecije subokruglaste, širine 0,5-0.7 mm. Ostiole široko konusne, crne, bradavičave.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 1-2 serijatni, cilindrični, sa dugom drškom, deo sa sporama dužine 75-90 x 6-8 µm a drška dužine 60-80 µm,  sa inamiloidnim apikalnim prstenom oblika obrnutog šešira, visine 2,7-3,4 µm i širine 2-2,7 µm. Spore svetlo maslinasto-braon, elipsoidne sa nejednakim, široko zaokruženim krajevima, ponekad subalantoidne, 10,5-14 x 4-5,5 µm; germinativni prorez kratak, neupadljiv, nalazi se na manje konveksnoj strani.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Čile,  Papua Nova Gvineja.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.