Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Mollisia retincola (Rabenh.) P. Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2015.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste na trulim stabljikama trske (Phragmites australis).  Plodna tela prečnika 0,5-3mm, u početku kuglasta i zatvorena, kasnije dobijaju oblik čašice, i na kraju postaju skoro ravna. Ispod njih je crno-braon površina sastavljena od izukrštanih hifa prečnika 4-5 µm.   Na pocetku razvoja imaju smedju ivicu, bela su dok su sveža a sa starenjem menjaju boju u žuto-smeđu.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi najčešće batinasti, 80-100 x 5-6 µm; sa 8 spora a na vrhu blago zašiljeni, otvor na vrhu u prisustvu joda poplavi. Spore su u vretenaste, često zakrivljene, 16-18 x 2-2,5 µm, bez pregrade ili sa jednom pregradom (retko sa dve). Parafize končaste, širine 2 µm.
 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.