Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Mollisia nervicola (Desm.) Gillet (on Quercus robur)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na trulim listovima uglavnom hrastova (Quercus spp.) ali i na drugim vrstama listopadnog drveća. Apotecije sedeće, plitko peharaste, prečnika 0,2-0,4 mm, nepravilnih ivica. Himenijum gladak, bledo siv.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 28-34 x 4-4,5 µm, J+ (p). Parafize cilindrične, prečnika 3-4 µm, hijaline. Spore vretenaste, ponekad blago zaobljene na jednom kraju, hijaline, 6-8 (9) х -1,2-1,8 (2) µm, bez uljanih kapi (retko sa uljanim kapima na krajevima). Ectal excipulum od textura globulosa ili subglobulosa, prečnika 12 µm, sa sivo-braon zidovima. Ivične ćelije ± glavičaste ili subcilindrične, sivkaste, duge 20-32 µm, poslednji članak širine 5-7 µm,

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.