Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Mollisia nervicola (Desm.) Gillet (on Quercus robur)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2019.

 

 

Opis: Raste u grupi na otpalim listovima uglavnom hrastova (Quercus) ali i na drugim vrstama listopadnog drveća. Apotecije sedeće, plitko peharaste, prečnika 0,2-0,4 mm, nepravilnih ivica. Himenijum gladak, bledo siv.

Mikroskopske karakteristike: Reakcija sa KOH negativna. Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa ili t.subglobulosa, sastavljen od ćelija sa sivo-braon zidovima prečnika do 12 µm. Ivične ćelije ± glavičaste ili subcilindrične, sivkaste, duge 20-32 µm, poslednji članak širine 5-7 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 28-34 x 4-4,5 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, prečnika 3-4 µm, hijaline. Spore vretenaste, ponekad blago zakrivljene sa jedne strane, hijaline, 6-8 (-9) х -1,2-1,8 (-2) µm, bez uljanih kapi (retko sa uljanim kapima na krajevima).

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Van Vooren, N. (2010) Sur quelques Mollisia récoltés à la session Ascomycètes en mai 2010.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.