Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Mollisia luctuosa Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama na pri osnovi stabljika i listova uglavnom šaša (Carex spp.). Apotecije prečnika 0,5-1,2 mm. U početku diskolike do peharaste sa jako savijenim ivicama a vremenom postaju raširene, sedeće, glatke. Himenijum gladak, sivo-plavičast, malo svetliji po ivicama. Spoljašnja strana sa finim dlakama. Trama svetla, srebrna do svetlo siva. Subhimenijum jasno braon do crno-braon.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 65-74 x 6,5-7 µm, J+, croziers+. Parafize cilindrične, sa pregradama, ispunjene vakuolama po celoj dužini, blago proširene na vrhu. Reakcija sa KOH negativna. Spore izduženo elipsoidno-vretenaste, glatke, hijaline, zrele sa jednom pregradom, sa puno  uljanih kapi, (12-) 14-20 (-26) x (1,5-) 2,5-3 (-3,6) µm. Bazalne (subikularne) hife braonkaste, relativno debelih zidova, delimično razgranate.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.