Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Mollisia ligni (Desm.) P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Kraljeva stolica), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2016.

 

 

Opis: Raste tokom godine u grupi na drvetu bez kore različitih vrsta listopadnog drveća (naročito Quercus i Castanea). Apotecije sedeće, prečnika 0,5-1,5 mm, urceolatne dok su mlade a zatim peharaste do tanjiraste. Himenijum tamno siv, gladak. Spoljašnja površina tamno braon; ivica beličasta, savijena na dole, posebno kod mlađih primeraka.

Mikroskopske karakteristike: Ivične dlake od 2-4 (tamno) braon ćelija, na krajevima ćelije ± glavičaste. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 48-55 x 4,5-5,5 µm, J-, kr.+. Parafize končaste, razgranate, blago proširene pri vrhu. Spore vretenasto-glavičaste, 6-10 х 2-3 µm, hijaline, glatke.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Afrika (GBIF)

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

      Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.