Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Mollisia ligni (Desm.) P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom cele godine u grupi na kori trulog listopadnog drveća (naročito na Quercus i Castanea). Apotecije sedeće, prečnika 0.5-1 mm, dok su mlade oblika urne a zatim peharaste do tanjiraste. Himenijum tamno siv, gladak. Spoljašnja površina tamno braon; ivica beličasta, savijena na dole, posebno kod mlađih primeraka.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 48-55 x 4,5-5.5 µm. Parafize končaste, razgranate, blago proširene pri vrhu. Spore 7-9 х 2-2,5 µm, vretenasto-glavičaste, hijaline, glatke.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.