Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Mollisia ligni (Desm.) P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 

 

Opis: Raste tokom godine u grupi na drvetu bez kore različitih vrsta listopadnog drveća (naročito Quercus i Castanea). Apotecije sedeće, prečnika 0,5-1,5 mm, urceolatne dok su mlade a zatim peharaste do tanjiraste. Himenijum tamno siv, gladak. Spoljašnja površina tamno braon; ivica beličasta, savijena na dole, posebno kod mlađih primeraka.

Mikroskopske karakteristike: Ivične dlake od 2-4 (tamno) braon ćelija, na krajevima ćelije ± glavičaste. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 48-55 x 4,5-5,5 µm, J-, kr.+. Parafize končaste, razgranate, blago proširene pri vrhu. Spore vretenasto-glavičaste, 6-10 х 2-3 µm, hijaline, glatke.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Afrika (GBIF)

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

      Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.