Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Mollisia fusca (Pers.) P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2016.

 
     
   

 

Opis: Raste u grupama na kori i trulom drvetu različitih vrsta drveća. Apotecije sedeće, u početku peharaste a vremenom postaju sve spljoštenije, prečnika 0,1-1,5 mm, izlaze iz tamno braon subikuluma. Himenijum gladak, sivo plavičast do crno siv; ivica valovita, belo zubčasta kad se osuši.

Mikroskopske karakteristike: Subikulum sastavljen od glatkih, braon, nepravilno zakrivljenih ćelija prečnika 3-5 µm, sa relativno debelim zidovima. Subhimenijum od textura intricata, sastavljen od hijalinih ćelija. Spoljašnji ekscipulum od dva sloja, spoljni spoljašnji od textura globulosa do textura angularis, sastavljen od više redova uglastih do okruglastih ćelija sa tankim braon zidovima i unutrašnji spoljašnji od textura porrecta, sastavljen od hijalinih izduženih ćelija; ivične ćelije hijaline,  klaviformne, dimenzija 40-50 × 4-5 µm. Središnji ekscipulum od textura angularis, sastavljen od uglastih, hijalinih ćelija. Reakcija sa KOH pozitivna (bledo žuta). Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 53-60 (-66) × 4,5-6 (-7), J+(p), kr.+. Parafize končaste, ponekad sa pregradom oko sredine, prečnika 2,5-3 µm, sa vakuolama po celoj dužini, blago proširene na vrhu. Spore (6-) 7-11 (-13) × (1.5-) 2-2,5 (-3) µm, elipsoidne do izduženo elipsoidne, bez pregrada (ponekad sa jednom), sa sitnim uljanim kapima na krajevima.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Azija i severna Afrika (GBIF).

Ref.: Van Vooren, N. (2010) Sur quelques Mollisia récoltés à la session Ascomycètes en mai 2010.

                    Hosoya, T. (2009) Enumeration of Remarkable Japanese Discomycetes (3): First Records of Three Inoperculate Helotialean Discomycetes in Japan.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.