Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Mollisia fusca (Pers.) P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2016.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste u grupama na kori i trulom drvetu raznih vrsta drveća. Apotecije 0.05-0.2 cm u prečniku. U početku su oblika čašice a vremenom postaju sve spljoštenije, sedeće, glatke, izlaze iz tamno braon filcane strome sastavljene izukrštanih hifa prečnika 3-3,5(5) µm; u KOH odmah postaju bledo žute. Himenofor gladak, sivo plavičaste do crno sive boje, malo svetliji po ivicama.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, amiloidni, 45-62 x 5-7 µm. Parafize filiformne, ponekad septatne, sa vakuolama po celoj dužini, blago proširene na vrhu, razgranate. Spore cilindrično-vretenaste, glatke, bez septi, bez uljanih kapljica, hijaline, 8-15 x 1,8-3 µm.
 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.