Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Miladina lecithina (Cooke) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi na vlažnom trulom drvetu listopadnog drveća. Apotecije diskoidne, sedeće, sa širokom osnovom, prečnika do 5 mm, okružene beličastim hifama, spljoštene ili blago ispupčene, žute do narandžaste, gole ili ponekad sa dlakama. Ivica ravna ili ponekad talasasta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični do usko glavičasti, pri bazi blago suženi, 200-300 x 13-20 µm, inamiloidni. Parafize tanke, septatne, ravne, obično proširene na vrhu do 5-8 (-12) µm. Dlake sa tankim zidovima, hijaline, tupe, sa 1-2 septe, 100-230 x 11-18 µm. Spore elipsoidne, hijaline, često blago spljoštene na jednom kraju, 18-25 x 8-13 µm, sa finom oramentacijom (ponekad bradavičave), obično sa dve uljane kapi (ponekad bez i jedne).

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.