Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Miladina lecithina (Cooke) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi na vlažnom trulom drvetu listopadnog drveća. Apotecije diskoidne, sedeće, sa širokom osnovom, prečnika do 5 mm, okružene beličastim hifama, spljoštene ili blago ispupčene, žute do narandžaste, gole ili ponekad sa dlakama. Ivica ravna ili ponekad talasasta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični do usko glavičasti, pri bazi blago suženi, 200-300 x 13-20 µm, inamiloidni. Parafize tanke, septatne, ravne, obično proširene na vrhu do 5-8 (-12) µm. Dlake sa tankim zidovima, hijaline, tupe, sa 1-2 septe, 100-230 x 11-18 µm. Spore elipsoidne, hijaline, često blago spljoštene na jednom kraju, 18-25 x 8-13 µm, sa finom oramentacijom (ponekad bradavičave), obično sa dve uljane kapi (ponekad bez i jedne).

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.