Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Lopadostoma fagi Jaklitsch, J. Fourn. & Voglmayr

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine na trulom drvetu najčešće bukve (Fagus). Strome široko raširene na otpalim granama, dužine do 30-40 cm, ujedinjuju brojne male, obično gusto raspoređene, odvojene ili srasle, spljoštene pustule prečnika 1-2 mm, koje blago podižu periderm i on iznad njih menja boju u tamno srebrno-sivu dok je oko njih crvenkasto-braon. Pustule su probušene u centru od strane tamno crnog ektostromatičnog diska prečnika 0,37-0,84 mm, kružne ili eliptične, spljoštene, blago konveksne ili konkavne, projektovane iznad periderma za 120-250 µm, okružene zubolikim ostacima iskidanog periderma, ponekad sadrže izrazito bradavičave ostiole. Peritecije po (3-) 6-8 u grupi, zaokružene, flašolike ili spljošteno loptaste, visine 250-750 µm, širine 330-620 µm, sa dugim ostiolarnim vratovima koji konvergiraju ka disku i otvaraju se svaki zasebno (otvori ostiola umbilikatni, neupadljivi).

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi cilindrični, sa 8 spora, uniserijatni, dimenzije dela askusa sa sporama део (53-) 64-79 (-83) x (5.0-) 5.3-6.0 (-7,0) µm. Spore duguljaste ili usko elipsoidne, bez pregrada, crno-braon, (6.5-) 7.7-9.8 (-11,8) x (3.2-) 3.7-4.2 (-4,8) µm, glatke, sa 2 velike uljane kapljice (barem kada su nezrele); germinativni prorez prav.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.