Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Leucoscypha leucotricha (Alb. & Schwein.) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grgeteg), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 

 

Opis: Raste u jesen na vlažnoj, često mahovinom prekrivenoj, zemlji ili ispod stelje po šumama. Apotecija sedeće, prečnika 5-10 mm, peharaste do nepravilno tanjiraste, čisto bele i unutra i spolja. Spojašnja površina i ivica prekriveni dugi belim dlakama koje se savijaju ka unutra prilikom sušenja.   

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 305-317 x 13,5-14 µm. Parafize cilindrične, septatne, račvaste pri osnovi, debljine 5 µm. Dlake do 1 mm duge, hijaline, glatke, debelih zidova, zaokruženih krajeva i blago proširenih osnova (10-17 µm). Spore usko eliptične, 30-32,5 x 11,5-13,5 µm, sa dve uljane kapi i gustim finim bradavicama po površini.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.