Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Leucoscypha leucotricha (Alb. & Schwein.) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grgeteg), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 

 

Opis: Raste u jesen na vlažnoj, često mahovinom prekrivenoj, zemlji ili ispod stelje po šumama. Apotecija sedeće, prečnika 5-10 mm, peharaste do nepravilno tanjiraste, čisto bele i unutra i spolja. Spojašnja površina i ivica prekriveni dugi belim dlakama koje se savijaju ka unutra prilikom sušenja.   

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 305-317 x 13,5-14 µm. Parafize cilindrične, septatne, račvaste pri osnovi, debljine 5 µm. Dlake do 1 mm duge, hijaline, glatke, debelih zidova, zaokruženih krajeva i blago proširenih osnova (10-17 µm). Spore usko eliptične, 30-32,5 x 11,5-13,5 µm, sa dve uljane kapi i gustim finim bradavicama po površini.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.