Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Leptodontidium trabinellum (P. Karst.) Baral, Platas & R. Galán

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine, pojedinačno ili u grupama na trulom drvetu. Apotecije prečnika do 0,5 mm, diskoidne do ravno konveksne, zrele sa hrapavom površinom, sedeće; Himenijum bledo žut.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, (48-) 55-93 (-110) x (8-) 9-11 (-12.5) µm, J+(p), crosiers+. Parafize cilindrične, blago proširene na vrhu, sa pregradama. Spore elipsoidne, nejednakostrane, 9-11 (-12) x 3-4 µm, zrele sa 1-3 pregrada, sa po jednom uljanom kapi na oba kraja.

 

Rasprostranjenost: Evropa

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.