Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lepista nuda (Bull.) Cooke - modrikača

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2013.

 

 

 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2012.

 
     
   

Šešir 5-15 cm širok, konveksan, zatim otvoren, rub je uvijen i vijugav, u mladosti cela gljiva je modro-ljubičasta, šešir je kasnije malo smeđkast, tamniji na temenu, u jednoj grupi mogu rasti gljive s modrikastim, sivim i smeđastim šeširom. Listići vrlo gusti, modro-ljubičasti, napola prirasli k dršci, do oboda su duži i kao polegnuti. Drška 5-10 cm visoka, puna, cilindrična i vlaknasta, modroljubičasta, sitno pahuljasto-čehava, prema dnu malo deblja s vidljivim ostacima micelija. Meso beličasto-ljubičasto, lomljivo, miris ugodan. Spore u masi ljubičasto-crvenkaste, eliptično zavijene i bradavičaste, 5-8 x 3-4 µm. Hemijske reakcije: Meso sa fenolom postane smeđe, a sa sulfovanilinom trenutno postaje bledoljubičasto. Stanište: Raste ponekad i zimi, ali najviše u jesen na terenima bogatim humusom, odnosno po svim šumama i uz rubove šuma, u grupama, krugovima ili pojedinačno. Upotrebljivost: Jestiva, vrlo dobra. 

(tekst: Romano Božac "Gljive naših krajeva")

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.