Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. & De Not.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Trešnjevac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi tokom cele godine na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća. Peritecije okruglaste do ovalne, prečnika 0,4-0,6 mm, sedeće ili neznatno uronjene u podlogu, okružene sivo-beličastim slojem hifa; površina dlakava, odnosno prekrivena sivim do smeđe-belim hifama; na vrhu je vidljiv peritecijalni kljun kao crnkasta papila.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 180-210 x 16-22 µm. Parafize nisu nađene. Spore cilindrične, glatke, žućkaste sa uljanim kapima, 36-40 x 4-5 µm, često sa zašiljenim providnim dodacima. Tomentum od glatkih, septatnih hifa oko 4 µm debljine.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.