Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Lasiobelonium variegatum (Fuckel) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 

 

Opis: Raste u grupama na trulom drvetu (retko na papratima). Apotecije subsedeće ili sa kratkom drškom, prečnika 0,5-1 mm, peharaste. Himenijum beličast do svetlo braon, svetliji ka centru. Ivica i spoljašnja strana gusto pokriveni svetlo braon dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Dlake na ivici cilindrične, prave, zaobljene na krajevima, sa puno pregrada, umereno debelih zidova, hijaline pri bazi i na vrhu, a umereno braon u sredini, na vrhu sa masom amorfnih granularnih kristala, dužine 80-120 µm; dlake po obodu apotecije izrazito kovrdžave. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrično-glavičasti, 65-75 × 4-6 (-7) µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, zašiljene do usko lancetaste, ponekad sa pregradom pri osnovi, 48-77 × 2-4 µm, nadvisuju askuse do 12,5 µm. Spore cilindrično-vretenaste, hijaline, glatke, sužene na krajevima, blago nejednakostrane, zrele sa jednom pregradom, bez ili sa sitnim uljanim kapima na krajevima, 9,5-14,5 × 2,2-2,5 (-3,5) µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Novi Zeland (GBIF), Azija (Raitviir, 1980).

Ref.: Raitviir, A. (1980) The genus Lasiobelonium.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.