Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lasiobelonium variegatum (Fuckel) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama na trulom drvetu. Apotecije prečnika do 1 mm, peharaste, sa gusto dlakavom ivicom. Himenijum beličast do svetlo braon, svetliji ka centru. Spoljašnja strana gusto pokrivena kratkim svetlo braon dlakama.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični, zakrivljeni pri bazi, apikalna pora izrazito amiloidna, ponekad sa dektrinoidnim sadržajem, 65-75 × 4-6 µm. Parafize cilindrične, ponekad sa septom pri bazi, 76-97 × 3 µm, duže od askusa za 5-6 µm. Spore cilindrično-vretenaste, sužene na krajevima, glatke, ponekad sa jednom pregradom, bez ili sa dve male uljane kapi na krajevima, hijaline, 10-16 × 2-2,5 µm. Ivične dlake cilindrične, prave, zaobljene na krajevima, sa puno septi, umereno debelih zidova, hijaline pri bazi i na vrhu a umereno braon u sredini, na vrhu sa masom amorfnih granularnih kristala, 130-220 µm.
 

Rasprostranjenost: Evropa, Kanada, Novi Zeland.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.