Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Lasiobelonium lanceolatum Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Krušedol), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Krušedol), 2018.

 

 

Opis: Raste u grupama na trulim stabljikama različitih vrsta zeljastih biljaka, na listovima paprati i na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije subsedeće ili sa kratkom drškom, prečnika 0,5-1 mm, peharaste. Himenijum svetlo braon. Ivica i spoljašnja strana gusto pokriveni braon dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Dlake na ivici cilindrične, prave, zaobljene na krajevima, sa puno pregrada, umereno debelih zidova, u donjem delu svetlo braon a na vrhu hijaline, dužine 230-270 x 3,5-3,8 µm; dlake po obodu apotecije kovrdžave. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrično-glavičasti ili cilindrični, 78-90 × 4,6-5,1 (-6,5) µm, J+(p), kr.+. Parafize lanceolatne, prečnika 4,5-5 µm nadvisuju askuse do 37 µm. Spore vretenaste, hijaline, glatke, sužene na krajevima, blago nejednakostrane, zrele sa jednom pregradom, sa više sitnih i srednje krupnih uljanih kapi, (8,6-) 11,5-11,8 (-13,2) × (1,8-) 2-2,3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija (GBIF).

Ref.: Raitviir, A. (1980) The genus Lasiobelonium.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.