Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lasiobelonium lanceolatum Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Krušedol), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Krušedol), 2018.

 

 

Opis: Raste u grupama na trulim stabljikama različitih vrsta zeljastih biljaka, na listovima paprati i na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije subsedeće ili sa kratkom drškom, prečnika 0,5-1 mm, peharaste. Himenijum svetlo braon. Ivica i spoljašnja strana gusto pokriveni braon dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Dlake na ivici cilindrične, prave, zaobljene na krajevima, sa puno pregrada, umereno debelih zidova, u donjem delu svetlo braon a na vrhu hijaline, dužine 230-270 x 3,5-3,8 µm; dlake po obodu apotecije kovrdžave. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrično-glavičasti ili cilindrični, 78-90 × 4,6-5,1 (-6,5) µm, J+(p), kr.+. Parafize lanceolatne, prečnika 4,5-5 µm nadvisuju askuse do 37 µm. Spore vretenaste, hijaline, glatke, sužene na krajevima, blago nejednakostrane, zrele sa jednom pregradom, sa više sitnih i srednje krupnih uljanih kapi, (8,6-) 11,5-11,8 (-13,2) × (1,8-) 2-2,3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija (GBIF).

Ref.: Raitviir, A. (1980) The genus Lasiobelonium.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.