Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Lachnum controversum (Cooke.) Rehm

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste razbacano ili u grupama na trulim stabljikama trava, uglavnom na trsci (Phragmites). Apotecije površinske, sa kratkom drškom, disk konkavan, prečnika 0,8-1 mm. Himenijum beo kad je svež, osušen požuti, prekriven kratkim beličastim dlakama.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrično glavičasti, (42-) 45-55 (-60) x (3-) 4 (-6) µm. Parafize u najširem delu širine 3-5 µm, nadvisuju askuse za 15-22 µm. Spore vretenaste ili usko elipsoidno-vretenaste, glatke, hijaline, (7-) 8-9 (-12) x 1,2-1,5 (-2.0) µm, tupih vrhova, bez pregrada, uglavnom sa dve uljane kapi na krajevima kada su zrele. Dlake cilindrične, obično 50–65 x 2–3 μm, tupe ili ponekad proširene na vrhu (2.5-4 µm).
 

Rasprostranjenost: Evropa, Australia, Novi Zeland, Tajvan.

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.