Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lachnum controversum (Cooke.) Rehm

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste razbacano ili u grupama na trulim stabljikama trava, uglavnom na trsci (Phragmites). Apotecije površinske, sa kratkom drškom, disk konkavan, prečnika 0,8-1 mm. Himenijum beo kad je svež, osušen požuti, prekriven kratkim beličastim dlakama.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrično glavičasti, (42-) 45-55 (-60) x (3-) 4 (-6) µm. Parafize u najširem delu širine 3-5 µm, nadvisuju askuse za 15-22 µm. Spore vretenaste ili usko elipsoidno-vretenaste, glatke, hijaline, (7-) 8-9 (-12) x 1,2-1,5 (-2.0) µm, tupih vrhova, bez pregrada, uglavnom sa dve uljane kapi na krajevima kada su zrele. Dlake cilindrične, obično 50–65 x 2–3 μm, tupe ili ponekad proširene na vrhu (2.5-4 µm).
 

Rasprostranjenost: Evropa, Australia, Novi Zeland, Tajvan.

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.