Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Kretzschmaria deusta (Hoff.) P.M.D.Martin

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2021.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine na trulom drvetu najčešće bukve (Fagus) ali i na nizu drugih vrsta listopadnog drveća. Ponekad se nalazi i pri osnovi živog drveća zbog čega postoji pretpostavka da ima i aktivnost patogena pored saprobnih aktivnosti. Strome rašireno jastučaste, kružne do nepravilno režnjevite, često međusobno spojene, šire se preko površine supstrata, sa kosim do odsečenim ivicama, po površini olovno sive, zatim braon do crne, sa mrežastim pukotinama. Spoljašnji sloj strome crn, karbonatni, debljine 0,20-0,25 mm, unutrašnje tkivo meko, u  početku belo, zatim postaje sivo-braon do sivo i na kraju se raspada. Tkivo ispod sloja peritecija crnkasto, drvenasto, debljine do 1,5 mm. Peritecije okruglaste do ovalne, širine 0,6-1.3 mm i visine 0,9-1,5 mm, raspoređene u jednom sloju. Ostiole konusne, sjajno crne, grubo bradavičave.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, sa dugom drškom, sa amiloidnim apikalnim prstenom oblika urne, visine 4-7 (9) µm i širine 3,5-4 µm u najširem delu. Spore tamno braon, vretenaste sa nejednakim, često uklještenim krajevima, 25-3 x 7-10 µm; germinativni prorez prav, zauzima polovinu dužine spore i nalazi se na spljoštenojnoj strani.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.