Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Karstenia rhopaloides (Sacc.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2017.

 

 

Opis: Raste u grupama na kori različitih vrsta drveća. Apotecije prečnika do 0,5 mm, izlaze pojedinačno iz bele diskoidne strome na samoj površini kore drveta. U početku su prekrivene stromom a himenijum svojim rastom dovodi do njenog razdvajanja, kao i dela kore iznad, i to od centra prema spolja formirajući time mali broj ± trouglasnih segmenata. Himenijum diskolik, ravan, krem boje, prekriven finom belom pruinom

Mikroskopske karakteristike: Stroma se sastoji od malih prizmatičnih ćelija dimenzija 5 - 7 × 3-4 µm, bezbojnih zidova, postavljenim u vertikalnim redovima. Askusi sa 8 spora, cilindrični ili ventrikozni, tankih zidova, nepravilno biserijatni, 80-100 × 10-15 µm. Parafize cilindrične, tupe na vrhu, široke 2 µm, bezbojne. Spore glavičaste, hijaline, tankih zidova, 29-43 (-47) × 4-5 (-8,3) µm, sa 7 (-9) pregrada, ravne ili blago zakrivljene ka konusnoj osnovi. Površina himenijum aprekrivena je tankim slojem štapičastih nakupina, verovatno od mineralnih materija, koje sa Melzer-ovim reagensom postaju plavo-sive.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF)

Ref.: Dennis, R.W.G. 1975: New or Interesting British Microfungi, III.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.