Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hypocrea rufa (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Trešnjevac), 2011.

 

 

Opis: Saprob, raste u jesen, pojedinačno ili u grupama, uglavnom na vlažnom trulom drvetu, mokroj kori različitih vrsta listopadnog drveća a takođe i na plodonosnim telima drugih gljiva i na ostacima zeljastih biljaka. Plodna tela oblika nepravilno zaobljenog ili jastučastog diska na površini supstrata, prečnika oko 10 mm. Ovi diskovi su uglavnom međusobno razdvojeni a ponekad i zbijeni. Površina je crveno-braon i tamno tačkasta od ostiola peritecija. Ivica je beličasta i režnjevita. Meso beličasto, tvrdo. Anamorfni stadijum ove vrste znatno se češće uočava u prirodi. Razvija se na donjoj strani trulog drveta i izgleda kao plavo-zelena prevlaka.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 16 spora, uniserijatni, 70 x 5 µm. Parafiza nema. Spore zaobljene, hijaline, fino pegave, 3,5-6 x 3,5-4,5 µm.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.