Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hyphopeziza pygmaea (Mouton) J.G. Han, Hosoya & H.D. Shin

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 

 

Opis: Raste u grupi, na donjoj strani otpalih listova listopadnog drveća. Apotecije površinske, sedeće do subsedeće, prečnika do 0,2 mm. Himenijum svetlo žućkast do svetlo oker. Receptakulum peharast do duboko peharast, iste boje kao himenijum, ivica savijena prema dole.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 6-10 × 4-9 µm. Dlake cilindrične, cilindrično-konične do skoro konične sa zaobljenim vrhom, hijaline, dimenzija 25-50 × 2,5-3,5 µm, sa tankim zidovima pri osnovi i čvrstim staklastim vrhom, obično bez ali povremeno lumenom, u gornjem delu skoro potpuno pokrivene sa hijalinim poluokruglastim bradavicama visine do 0,5 µm. Askusi sa 8 spora, glavičasti, 16-20 × 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, retko granate u donjem delu, tupe, širine 1 µm, ne nadvisuju askuse. Spore elipsoidne, asimetrične do blago alantoidne, hijaline, bez pregrada, 6-7 × 1,5 µm, obično sa dve sitne uljane kapi na krajevima.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.