Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hyphopeziza pygmaea (Mouton) J.G. Han, Hosoya & H.D. Shin

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 

 

Opis: Raste u grupi, na donjoj strani otpalih listova listopadnog drveća. Apotecije površinske, sedeće do subsedeće, prečnika do 0,2 mm. Himenijum svetlo žućkast do svetlo oker. Receptakulum peharast do duboko peharast, iste boje kao himenijum, ivica savijena prema dole.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 6-10 × 4-9 µm. Dlake cilindrične, cilindrično-konične do skoro konične sa zaobljenim vrhom, hijaline, dimenzija 25-50 × 2,5-3,5 µm, sa tankim zidovima pri osnovi i čvrstim staklastim vrhom, obično bez ali povremeno lumenom, u gornjem delu skoro potpuno pokrivene sa hijalinim poluokruglastim bradavicama visine do 0,5 µm. Askusi sa 8 spora, glavičasti, 16-20 × 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, retko granate u donjem delu, tupe, širine 1 µm, ne nadvisuju askuse. Spore elipsoidne, asimetrične do blago alantoidne, hijaline, bez pregrada, 6-7 × 1,5 µm, obično sa dve sitne uljane kapi na krajevima.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.