Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen  - vitka korenjača

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2009.

 

 

     
   

Srednje velika pečurka, žuta do maslinasto-braon, listići beli i dugi, drška korenasto produžena; raste pojedinačno ili u grupama, uglavnom u bukovim šumama. Dimenzije: šešir 3-10 cm u prečniku; drška 8-20 cm visoka i 0,5-1 cm u prečniku. Šešir: svetlo žute ili maslinasto-braon boje, ispupčen ili zvonast, sa izraženim pupkom, naboran i rapav, nije mesnat, kasnije postaje ravan, na kraju se rubovi saviju prema gore, lepljiv, kožica se lako ljušti. Meso svetlo, tanko. Listići: beli, zatim rumenkasto-smeđi, široki, razmaknuti, pomešani sa kraćima. Spore: bele, glatke, eliptično-okrugle, sa kapljicama, 12-16 x 10-12  mm. Bazidija sa 3 ili 4 spore. Drška: vitka, duga, svetlija od šešira ili jednake boje, sa dugačkim zavijenim brazdama, na dnu malo zadebljan, završava duboko u zemlji sa tankim i dugim korenom. Prsten nedostaje. Meso belo, veoma čvrsto. Miris: nije izražen. Ukus: nije izražen. Hemijski testovi: listići i meso u dodiru sa sulfovanilinom trenutno postaju ljubičasto-crveni, dok meso sa kalijumovim rastvorom polagano postaje smeđe. Stanište: u listopadnim šumama od leta do jeseni. Jestivost: jestiva, samo šešir, male vrednosti.

  
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.