Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hyaloscypha quercicola (Velen.) Huntinen

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na trulom drvetu uglavnom hrastova (Quercus spp.) ali i na drugim vrstama listopadnog drveća. Apotecije površinske, prečnika do 0,4 mm, kupulatne, sedeće ili se postepeno sužavaju prema osnovi, retko sa kratkom drškom. Himenijum gladak, sivkasto-beo do žućkasto-braon do sivo-braon dok je svež a kad se osuši postaje sivkast, oker do žućkasto-braon, ravan do plitko konveksan; ivica sa neupadljivim, kratkim dlakama, kada se osuši postaje valovita i delimično ili potpuno prekriva himenijum. Spoljašnja površina iste boje, dlake oskudne do guste, snežno bele.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sa blago koničnim vrhom, biserijatni, 31-55 (-57) x 5,6-7,5 (-8,5) µm, J-, croziers-. Parafize cilindrične do blago glavičaste, retko na vrhu granate ili režnjevite, sa pregradama. Spore elipsoidne, duguljasto-elipsoidne do elipsoidno-vretenaste, sa zaobljenim do zašiljenim krajevima, prave do blago savijene, hijaline, 7-11,2 (-12,5) x 2-2,9 (-3) µm, bez pregrada ili retko sa jednom centralnom pregradom, uljane kapi uglavnom neprimetne, svetle, izmešane sa više sitnih tamnih tela. Dlake usko konusne do skoro končaste,  prave do izuvijane, bez pregrada, 20-35 (-43) x 1,8-3,5 (-4,5) µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.