Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hyaloscypha intacta Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na trulom drvetu. Apotecije površinske, prečnika do 0,5 mm, kupulatne, usko do široko sedeće sedeće. Himenijum gladak, beličast kad je svež a kad se osuši postaje svetlo sivkast do slabo braonkast ili narandžast, ravan do plitko konveksan; ivica istaknuta, nije jasno valovita. Spoljašnja površina iste boje, dlake bele, uglavnom koncentrisane na ivici.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sa zaobljenim do blago koničnim vrhom, biserijatni, 42-83 (-93) x 7,2-9,8 (-10,8) µm, J-, croziers-. Parafize cilindrične do blago glavičaste, granate, sa pregradama. Spore široko elipsoidne do duguljasto-elipsoidne, prave do blago savijene, hijaline (zidovi retko postaju smeđi), 7,9-12,5(-14,7) x 2,5-4,3 (-4,9) µm, bez pregrada ili sa jednom centralnom ili ekscentričnom pregradom, sa 2-3 krupne i više sitnih uljanih kapi. Dlake usko konusne do skoro končaste,  prave do blago izuvijane, bez pregrada, 18-38 x 2-4 (-3,5) µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (Svrček, 1972; Raitviir, 2004).

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.