Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hyaloscypha britannica Huhtinen

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine razbacano ili u grupi na trulom drvetu četinara, ređe na listopadnomn drveću. Apotecije površinske, prečnika 0,2-0,5 mm, kupulatne, usko do široko sedeće ili sa kratkom debelom drškom. Himenijum gladak, beličast, bledožut, žućkasto-braon, kada se osuši postaje ± crvenkasto-braon; ivica istaknuta, valovita, sakriva himenijum kad se osuše. Spoljašnja površina i ivica prekriveni belim do žućkastim dlakama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sa blago koničnim vrhom, biserijatni, 40-60 x 5,0-7,5 (-8,8) µm, croziers+. Parafize končaste, granate. Spore elipsoidne do duguljasto-elipsoidne, sa zaobljenim do malo konusnim vrhovima, dok su mlade hijaline a sazrevanjem zidovi postaju smeđi, 7,0-11,6 (-12,5) x 2-2,8 (-3,2) µm, zrele često sa jednom pregradom, uljane kapi jasno vidljive. Dlake usko konusne do blago lageniformne,  prave do blago izuvijane, tupog vrha, tankih zidova, hijaline, često sa žućkasto-braon smolastim grudvicama koje se u prisustvu Melzerovog reagensa ili sa Cresyl blue nepotpuno rastvaraju, 35-100 (-130) x 2-4 (-5) µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.