Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hyaloscypha aureliella (Nyl.) Huhtinen

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste u jesen i u proleće razbacano ili u grupi na trulom drvetu četinara. Apotecije površinske, prečnika do 1,5 mm, kupulatne, usko do široko sedeće ili sa kratkom debelom drškom. Himenijum gladak, beličast, svetlo do žućkasto-braon, kada se osuši postaje ± narandžasto-braon; ivica istaknuta, valovita, sakriva himenijum kad se osuše. Spoljašnja površina i ivica prekriveni belim do žućkastim dlakama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sa blago koničnim vrhom, nepravilno biserijatni, 35-54(-63) x 5-8(-8.4) µm, J+, croziers+. Parafize končaste, granate. Spore elipsoidne do duguljasto-elipsoidne, sa zaobljenim do malo konusnim vrhovima, hijaline a sazrevanjem zidovi ne postaju smeđi, 6,5-10 x 2-3 (-3,2) µm, zrele najčešće bez pregrada, sa neupadljivim uljanim kapima ili su one grupisane na krajevima spora. Dlake usko konusne do blago lageniformne,  prave do blago izuvijane, tupog vrha, tankih zidova, hijaline, često sa žućkasto-braon smolastim grudvicama koje se u prisustvu Melzerovog reagensa ili sa Cresyl blue potpuno rastvaraju, 25-60 (-110) x 2,5-5,2 (-7.8) µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Azija, Severna Afrika

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.