Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hyalorbilia inflatula (P.Karst.) Baral & G.Marson

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2014.

 

 

Opis: Saprofit, raste u grupama na trulom drvetu raznih vrsta drveća. Apotecije peharaste do diskoidne, prečnika 0.5-1 (1,5) mm, glatke, subsedeće, spljoštene ili konkavne kad su vlažne, svetle, žućkasto bele kad se osuše, sa ravnom ivicom. Za podlogu su pričvršćene središnjim delom i na tom mestu se obično vide bele bazalne hife.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, (19,6-) 22.5-26.5 (-31,4) × 2.0-2.3 µm, biserijatni ili triserijatni, cilindrično-glavičasti, sa široko zaobljenim vrhom. Parafize proširene na vrhu ali ne izrazito kao kod većine vrsta u familiji, hijaline. Spore cilindrične, blago proširene na krajevima, ravne ili veoma malo zakrivljene,bez septi, hijaline, (4.9-) 5.9-6.9 x 0.8-1 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Indija, Pakistan, Venecuela, Tajvan.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.