Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Helvella lacunosa Afzelius

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Kovilj, 2010.

 

 

Opis: Verovatno mikorizalna, raste u leto i jesen, pojedinačno ili u grupi, na zemlji ili trulom drvetu, pored puteva, na peskovitim zeljištima, u travi i u četinarskim šumama. Plodna tela visine do 15 cm, kapica širine 4-7 cm i visine 3-5 cm, nepravilno režnjevita i zamršena, samo ponekad blago sedlasta. Himenijum sivo-crn, smeđe-crn do crn, naboran. Ivica srasla sa drškom na više mesta. Spoljašnja strana gola, siva do sivkasto-braon, često naborana (rebra se produžavaju u dršku). Drška 2-8 (15) cm duga i oko 1-3,5 cm široka, siva ili skoro crna (ponekad beličasta u mladosti), duboko i bogato rebrasta, rebra zaobljena ili ponekad oštra, na poprečnom preseku vide se šuplje komore.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 240-350 x 13-16 μm, cilindrični, uniserijatni. Parafize cilindrične, na vrhu glavičasto proširene (4-7 μm), septatne, hijaline, ispunjene braonkastim zrnastim sadržajem. Spore široko eliptične, glatke, hijaline, sa 1 krupnom uljanom kapi u sredini i više sitnih kapljica na krajevima, 14,5-22 х 10-14  μм.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Japan.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.