Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hamatocanthoscypha uncipila (Le Gal) Huhtinen

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2017.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u malim grupama, na trulom drvetu i kori četinara, kao i na trulim šišarkama (!sopstveni nalaz). Apotecije površinske, sa drškom, prečnika 0,1-0,3 mm. Himenijum sumporno-žut ili retko hijalin kad je svež, narandžasto-žut kad se osuši. Receptakulum peharast, iste boje kao himenijum, gusto pokriven (posebno po ivici)  kratkim beličastim do sumporno-žutim dlakama. Drška cilindrična, do 120 × 90 µm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od izduženih, hijalinih ćelija tankih zidova, dimenzija 8-25 × 2-9 µm. Dlake skoro cilindrične do usko konične, uglavnom zakrivljene (ponekad samo blago zakrivljene do skoro ravne), pri osnovi sa dve pregrade, hijaline ili sadrže nakupine svetlo žutog pigmenta, sa tankim zidovima, glatke (retko sa malo istaknutih trnova), dimenzija 10-35 × 2-3,8 µm, na vrhu sužene na 1 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 28-38 × 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste do subglavičaste, jednostavne ili pri osnovi granate, širine 1,8-2,3 µm, ne nadvisuju askuse. Spore elipsoidne ili cilindrično-elipsoidne, bez pregrada (ponekad sa jednom), sa sitnim uljanim kapima na krajevima, 4-7,2 (-8) × 1,4-2,2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.