Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hamatocanthoscypha uncipila (Le Gal) Huhtinen

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2017.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u malim grupama, na trulom drvetu i kori četinara, kao i na trulim šišarkama (!sopstveni nalaz). Apotecije površinske, sa drškom, prečnika 0,1-0,3 mm. Himenijum sumporno-žut ili retko hijalin kad je svež, narandžasto-žut kad se osuši. Receptakulum peharast, iste boje kao himenijum, gusto pokriven (posebno po ivici)  kratkim beličastim do sumporno-žutim dlakama. Drška cilindrična, do 120 × 90 µm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od izduženih, hijalinih ćelija tankih zidova, dimenzija 8-25 × 2-9 µm. Dlake skoro cilindrične do usko konične, uglavnom zakrivljene (ponekad samo blago zakrivljene do skoro ravne), pri osnovi sa dve pregrade, hijaline ili sadrže nakupine svetlo žutog pigmenta, sa tankim zidovima, glatke (retko sa malo istaknutih trnova), dimenzija 10-35 × 2-3,8 µm, na vrhu sužene na 1 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 28-38 × 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste do subglavičaste, jednostavne ili pri osnovi granate, širine 1,8-2,3 µm, ne nadvisuju askuse. Spore elipsoidne ili cilindrično-elipsoidne, bez pregrada (ponekad sa jednom), sa sitnim uljanim kapima na krajevima, 4-7,2 (-8) × 1,4-2,2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.