Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Gyromitra parma (J.Breitenb & Maas Geest) Kotl. & Pouzar

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2013.

 

 

Opis: Saprofit, raste na zemlji među mahovinom ili na trulom drvetu, pojedinačno ili u grupama, u aprilu i maju, uglavnom u listopadnim šumama (Fraxinus, Alnus, Acer...), ređe u četinarskim šumama (Picea). Plodna tela prečnika 5-10 cm, mlada diskoidna do blago peharasta a kasnije raširena, prilično naborana, talasasta i režnjevita, udubljena u sredini. Ivica nepravilna, talasasta. Himenijum crveno-braon do žuto-braon. Spoljašnja strana glatka, svetlo braon, prekrivena belim sitnim granulama koje postaju sve krupnije prema dršci. Drška bela, šuplja, 30-60 х 20-30 мм

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 300-400 x 20-30 μm, cilindrični, uniserijatni. Parafize končaste, septatne, prečnika 5-6μм, ponekad račvaste, na vrhu glavičasto proširene (do 10 μm), ispunjene braonkastim sadržajem. Spore u početku eliptične a sazrevanjem postaju elipsoidne do elipsoidno-vretenste, hijaline, po površini grubo mrežaste, sa 3 uljane kapi (jedna veća u sredini i dve manje na krajevima), sa produžecima na oba kraja (2-3 μm), 25-32,5 x 11-12.5 (16) μm (bez produžetaka).
 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.