Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Geopora tenuis (Fuckel.) T. Schumach.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Petrovaradin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Kišelez), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Kišelez), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Kišelez), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Kišelez), 2021.

 
 

 

Opis: Saprob, pojedinačno ili u grupi na vlažnim peskovitim zemljištima. Apotecije prečnika 10-20 mm, u početku subokruglaste, do pola ukopane u zemlju a kasnije oblika duboke činije sa nepravilno rascepljenim ivicama, na kraju iskrivljene; centralni deo diska je uzdignut. Himenijum gladak, kod nekih primeraka blago venozan u sredini, beličasto-sivkast ili beličasto-krem. Spoljašnja strana i ivica prekriveni crveno-braon dlakama. Meso vrlo tanko (do 1mm), krto.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, zaobljenog vrha, pri osnovi uski, sa kroziersima, 336-370 x 16-22 μm. Parafize končaste ili cilindrične, septatne, u središnjem delu široke 3,5-4 μm, blago proširene na vrhu (do 5-8,3 μm), sadrže protoplazmatične kapljice. Spore izduženo eliptične, hijaline, glatke, sa zaobljenim krajevima, 19-24,7 x 9,1-12,3 μm, sa 1 velikom uljanom kapi i puno sitnih oko nje. Dlake dužine 28-45 x 5-9,5 μm, na krajevima blago proširene.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.