Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Geopora tenuis (Fuckel.) T. Schumach.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Petrovaradin), 2013.

 
 

 

Opis: Saprob, pojedinačno ili u grupi na vlažnim peskovitim zemljištima. Apotecije prečnika 10-20 mm, u početku subokruglaste, do pola ukopane u zemlju a kasnije oblika duboke činije sa nepravilno rascepljenim ivicama, na kraju iskrivljene; centralni deo diska je uzdignut. Himenijum gladak, kod nekih primeraka blago venozan u sredini, beličasto-sivkast ili beličasto-krem. Spoljašnja strana i ivica prekriveni crveno-braon dlakama. Meso vrlo tanko (do 1mm), krto.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, zaobljenog vrha, pri osnovi uski, sa kroziersima, 336-370 x 16-22 μm. Parafize končaste ili cilindrične, septatne, u središnjem delu široke 3,5-4 μm, blago proširene na vrhu (do 5-8,3 μm), sadrže protoplazmatične kapljice. Spore izduženo eliptične, hijaline, glatke, sa zaobljenim krajevima, 19-24,7 x 9,1-12,3 μm, sa 1 velikom uljanom kapi i puno sitnih oko nje. Dlake dužine 28-45 x 5-9,5 μm, na krajevima blago proširene.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

 
     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.