Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Fuscolachnum misellum (Roberge ex Desm.) J.H. Haines

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Astal), 2020.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi, na donjoj strani otpalih listova kupine (Rubus spp.), i na listovima Acer saccharum i A. rubrum. Аpotecije površinske, sedeće, prečnika (0,1-) 0,2-0,3 (-0,4) mm. Himenijum u rasponu od srednje do tamno braon, često izložen i u suvom stanju. Receptakulum tanjirast do skoro ravan kad je vlažan, a duboko peharast kad je suv, svetlo braon, prekriven tamnim dlakama osim po ivici gde su dlake bele, spojene tako da liče na rese.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake se dele na tri tipa: duge ekscipularne, kratke ekscipularne i kratke ivične. Duge ekscipularne dlake su uglavnom 30-55 (do 100) × (3,5-) 4-6 (-6,5) µm, cilindrične ali često blago sužene i prema osnovi i prema zaobljenom vrhu, najšire oko sredine,  nepravilne (valovite) u spoljašnjem delu, tankih zidova, braonkasto-sive celom dužinom, sa pregradama, vršna ćelija iste dužine ili duža od donjih ćelija, gusto i ravnomerno pokrivene niskim granulama nejednakih dimenzija do 0,7 um. Kratke ekscipularne dlake su najbrojnije u donjem delu apotecije, lagano pigmentisane, posebno u donjem delu, a u gornjem postaju slične dugim ćelijama. Ivične dlake polaze od ivice spoljašnjeg ekscipuluma, veoma se razlikuju od ostalih dlaka, hijaline, tankih zidova, širine 3,5-4 pm i duge do 35 am, cilindrične sa proširenim krajevima, obično sa jednom pregradom u sredini, na krajevima veoma gusto prekrivene izduženim, hijalinim granulama, visine do 1,5 µm. Askusi sa 8 spora, glavičasti sa koničnim vrhom, (24-) 28-34 (-40) × (4-) 4-6 µm, J+, kr.+. Parafize cilindrične ili cilindrično-glavičaste, prave, ponekad blago proširene ispod vrha zbog čega postaju lanceolatne ali uvek sa zaobljenim vrhom, širokim 1-2 µm, bez pregrada, ne granaju se u gornje 2/3. Spore (4-) 4,5-6 (-7) × (1,4-) 1,5-2 (-2,5) µm, glavičaste, zaobljene na oba kraja, prave ili blago savijene, ponekad sa refraktivnim inkluzijama na oba kraja.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

Ref.: Haines, J.H. (1989) Studies in the Hyaloscyphaceae IV: Fuscolachnum, a New Genus for Dasyscyphus pteridis.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.