Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Fuscolachnum misellum (Roberge ex Desm.) J.H. Haines

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Astal), 2020.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi, na donjoj strani otpalih listova kupine (Rubus spp.), i na listovima Acer saccharum i A. rubrum. Аpotecije površinske, sedeće, prečnika (0,1-) 0,2-0,3 (-0,4) mm. Himenijum u rasponu od srednje do tamno braon, često izložen i u suvom stanju. Receptakulum tanjirast do skoro ravan kad je vlažan, a duboko peharast kad je suv, svetlo braon, prekriven tamnim dlakama osim po ivici gde su dlake bele, spojene tako da liče na rese.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake se dele na tri tipa: duge ekscipularne, kratke ekscipularne i kratke ivične. Duge ekscipularne dlake su uglavnom 30-55 (do 100) × (3,5-) 4-6 (-6,5) µm, cilindrične ali često blago sužene i prema osnovi i prema zaobljenom vrhu, najšire oko sredine,  nepravilne (valovite) u spoljašnjem delu, tankih zidova, braonkasto-sive celom dužinom, sa pregradama, vršna ćelija iste dužine ili duža od donjih ćelija, gusto i ravnomerno pokrivene niskim granulama nejednakih dimenzija do 0,7 um. Kratke ekscipularne dlake su najbrojnije u donjem delu apotecije, lagano pigmentisane, posebno u donjem delu, a u gornjem postaju slične dugim ćelijama. Ivične dlake polaze od ivice spoljašnjeg ekscipuluma, veoma se razlikuju od ostalih dlaka, hijaline, tankih zidova, širine 3,5-4 pm i duge do 35 am, cilindrične sa proširenim krajevima, obično sa jednom pregradom u sredini, na krajevima veoma gusto prekrivene izduženim, hijalinim granulama, visine do 1,5 µm. Askusi sa 8 spora, glavičasti sa koničnim vrhom, (24-) 28-34 (-40) × (4-) 4-6 µm, J+, kr.+. Parafize cilindrične ili cilindrično-glavičaste, prave, ponekad blago proširene ispod vrha zbog čega postaju lanceolatne ali uvek sa zaobljenim vrhom, širokim 1-2 µm, bez pregrada, ne granaju se u gornje 2/3. Spore (4-) 4,5-6 (-7) × (1,4-) 1,5-2 (-2,5) µm, glavičaste, zaobljene na oba kraja, prave ili blago savijene, ponekad sa refraktivnim inkluzijama na oba kraja.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

Ref.: Haines, J.H. (1989) Studies in the Hyaloscyphaceae IV: Fuscolachnum, a New Genus for Dasyscyphus pteridis.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.