Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Eupezizella britannica (Huhtinen) T. Kosonen, Huhtinen & K. Hansen

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine razbacano ili u grupi na trulom drvetu četinara, ređe na listopadnomn drveću. Apotecije površinske, prečnika 0,2-0,5 mm, kupulatne, usko do široko sedeće ili sa kratkom debelom drškom. Himenijum gladak, beličast, bledožut, žućkasto-braon, kada se osuši postaje ± crvenkasto-braon; ivica istaknuta, valovita, sakriva himenijum kad se osuše. Spoljašnja površina i ivica prekriveni belim do žućkastim dlakama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sa blago koničnim vrhom, biserijatni, 40-60 x 5,0-7,5 (-8,8) µm, croziers+. Parafize končaste, granate. Spore elipsoidne do duguljasto-elipsoidne, sa zaobljenim do malo konusnim vrhovima, dok su mlade hijaline a sazrevanjem zidovi postaju smeđi, 7,0-11,6 (-12,5) x 2-2,8 (-3,2) µm, zrele često sa jednom pregradom, uljane kapi jasno vidljive. Dlake usko konusne do blago lageniformne,  prave do blago izuvijane, tupog vrha, tankih zidova, hijaline, često sa žućkasto-braon smolastim grudvicama koje se u prisustvu Melzerovog reagensa ili sa Cresyl blue nepotpuno rastvaraju, 35-100 (-130) x 2-4 (-5) µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.