Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2018.

 

 

Opis: Parazit, raste u rano proleće u grupi na rizomima različitih vrsta iz roda Anemone (posebno A.nemorosa) i Ranunculus ficaria. Apotecije u početku peharaste a vremenom postaju tanjiraste, glatke, prečnika 10-30 mm. Himenijum kestenjasto-braon; spoljašna površina slično obojena ili svetlija, ivica delom savijena prema gore. Drška do 3-10 cm duga, ± izuvijana, glatka, tamnije braon, duboko uronjena u supstrat, izlazi iz nepravilno-okruglaste, crno-braon sklerocije, dužine do 15 mm.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, uniserijatni, 150-180 × 10-12 µm, J+(p). Parafize široke 2-3 µm, končaste, prema vrhu neznatno proširene, sa pregradama (teško se uočava). Spore elipsoidne, glatke, 12-17 × 6-9 µm, sa po jednom uljanom kapi na oba kraja, bez pregrada (retko sa jednom).

Rasprostranjenost: Evropa, Japan (GBIF) i Severna Amerika.

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

         Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.