Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2007.

 

 

Opis: Parazit, raste u rano proleće, na rizomima različitih vrsta iz roda Anemone (posebno A.nemorosa) i Ranunculus ficaria. Apotecije peharaste, naročito u početku razvoja, glatke, prečnika 1-3 cm; himenijum kestenjasto-braon boje, spoljašna površina slično obojena ili svetlija. Drška do 10 cm duga, ± izuvijana, glatka, tamnije braon, duboko uronjena u supstrat, sa lancima micelije na donemkraju i završava u bazalnoj, crno-braon, nepravilno-okruglastoj sklerociji .
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, amiloidni, uniserijatni, 170 × 10 µm. Parafize široke 2-3 µm, fiiformne, prema vrhu neznatno proširene, fino septatne (teško se uočava). Spore eliptične, glatke, 12-17 × 6-9 µm, sa po jednom uljanom kapi na oba kraja, bez septi (retko sa jednom septom).
 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.