Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Duebenia compta (Sacc.) Nannf. ex B. Hein (on Lathyrus latifolius)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi uglavnom na trulim stabljikama leptirnjača (Fabaceae) ali i drugih biljaka (Chenopodium, Melilotus i dr.). Apotecije u početku zatvorene okruglaste a zatim diskoidne do izdužene, izranjaju iz epidermis, skoro sedeće, dužine 0,3-3mm i širine 0,3-0,5 mm. Himenijum crvenkasto-braon, voštan.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 2-8 spora, uniserijatni, 45-55 x 5-6 µm J+ ili J-. Parafize na vrhu obglavičaste, široke do 3 µm, hijaline. Spore duguljasto-elipsoidne, hijaline, ravne ili blago zakrivljene, sa 0-3 pregrada, 6-10 x 3 µm. Spoljašnji excipulum hijalin do žućkast, u donjem delu od textura angularis, na ivici od textura prismatica, sastoji se od hifa sa fino znastim zidovima.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.