Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Duebenia compta (Sacc.) Nannf. ex B. Hein (on Lathyrus latifolius)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi uglavnom na trulim stabljikama leptirnjača (Fabaceae) ali i drugih biljaka (Chenopodium, Melilotus i dr.). Apotecije u početku zatvorene okruglaste a zatim diskoidne do izdužene, izranjaju iz epidermis, skoro sedeće, dužine 0,3-3mm i širine 0,3-0,5 mm. Himenijum crvenkasto-braon, voštan.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 2-8 spora, uniserijatni, 45-55 x 5-6 µm J+ ili J-. Parafize na vrhu obglavičaste, široke do 3 µm, hijaline. Spore duguljasto-elipsoidne, hijaline, ravne ili blago zakrivljene, sa 0-3 pregrada, 6-10 x 3 µm. Spoljašnji excipulum hijalin do žućkast, u donjem delu od textura angularis, na ivici od textura prismatica, sastoji se od hifa sa fino znastim zidovima.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.