Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Drepanopeziza punctiformis Gremmen (on Populus nigra)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Novi Sad, 2011.

 

 

Opis: Aseksualni stadijum vrste naziva se Marssonina brunnea, razvija se na listovima topole u proleće ili kasno leto kad je povećana vlažnost. Gljivice prezimljuju na opalom lišću i izdancima. Oštećenja na živim listovima su u obliku maslinasto zelenih ili braon crnih tačaka, koje se postepeno spajaju. Konidije se rasprostiru na novo lišće putem kiše. Ako se javi u velikom broju može izazvati rano opadanje listova.

Na listovima topola javlja se nekoliko vrsta iz roda Drepanopeziza koje su morfološki veoma slične i mogu se razlikovati samo mikroskopski. D. populi-albae, D. populorum, D. tremulae i D. punctiformis, pri čemu su poslednje dve veoma slične zbog čega ih neki autori smatraju sinonimima.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.