Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Disciotis venosa (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Brazilija), 2018.

 

 

Opis: Saprofit (eventualno fakultativno mikorizalna), raste u proleće, pojedinačno ili u grupama na zemlji ispod listopadnog drveća. Apotecije prečnika 3-21 cm, peharaste dok su mlade a kasnije nepravilno raširene sa talasastim, savijenim ivicama prema himenijumu. Himenijum žućkasto-braon do braon ili crvenkasto braon, gladaku početku ali brzo postaje venasto naboran, posebno u sredini. Spoljašnja strana beličasta, grubo ili fino dlakava, stegnuta u sredini tako da se formira kratka, debela lažna drška koja je često skroz u polozi. Meso krto. Miriše na hlor, često vrlo izrazito.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 320 x 18-20 μm, uniserijatni. Parafize cilindrične, septatne, proširene u gornjem delu naoko 10 μm, ispunjene braon zrnastim sadržajem. Spore široko eliptične, glatke, bez uljanih kapi, (18) 19-23 (25) x 12-13 (15) μm.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.