Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Diatrypella quercina (Pers.) Cooke

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi tokom zime i proleća na otpalim granama sa korom uglavnom hrasta (Quercus) i ređe vrbe (Salix). Peritecije prečnika 0,4-0,6 mm, crne, poređane u jednom sloju u površinskoj stromi. Stroma ± zaobljeno-jastučasta, debljine 2-3 mm, izlazi iz kore drveta kada sazri, po površini crna a u unutrašnjosti beličasta do svetlo-braon. Površina strome gruba i izbrazdana, sa jedva vidljivim ostiolama peritecija (10-20 po stromi).

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa mnogo spora, 70-80 x 7-12 µm, sa nejasnim apikalnim prstenom. Parafize končaste. Spore alantoidne, glatke, svetlo braon, obično polukružne, ponekad sa 2 uljane kapi, 7-8 (10) x 2 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.