Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rajkovac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Susek), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi tokom tokom zime i proleća na otpalim granama bukve (Fagus), retko na drugim listopadnim vrstama drveća. Peritecije prečnika 0,2-0,4 mm, crne, poređane u jedan ili dva sloja u površinskoj braon-crnoj stromi. Stroma jastučasta, okruglasta i spljoštena odozgo, izlazi iz kore drveta, po površini nešto gruba i ± izrazito prošarana ostiolama peritecija.  

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, 30-40 x 5 µm, sa apikalnim prstenom. Parafiza nema. Spore alantoidne, glatke, blago braonkate, 7-9 x 1,5-2 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, centralna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.