Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Dialonectria episphaeria (Tode) Cooke

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2015.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi tokom cele godine na starim plodnim telima stromatskih askomiceta. Peritecije prečnika 0,15-0,2 mm, okruglaste do ovalne sa jasnom papilom, glatke, providne, narandžasto-crvene.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 55-65 x 5,5-6 µm. Spore vretenasto-eliptične, hijaline, 7-11 x 4,5-5 µm, zrele pomalo grube zbog čega postaju blago braonkaste, sa jednom septom i blago sužene na tom mestu, jedna ćelija obično je manja od druge.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.