Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Dasyscyphella claviculata (Velen.) Baral & Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2016.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupama na otpalim listovima hrastova (Quercus spp.). Apotecije prečnika 0,2-0,3 mm, sa drškom. Himenijum beličast do svetlo žućkast i svež i suv. Receptakulum  infundibuliforman do duboko kupulatan, čisto beo dok je svež a sušenjem postaje svetlo žućkast zbog žućkastih nakupina na dlakama, spolja i po ivici pokriven gustim belim pravim dlakama. Drška cilindrična, duga do 220 µm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, 10-13 x 5-7 µm. Dlake cilindrične sa zaobljenim vrhovima, granulisane sa dve glatke vršne ćelije, 100-145 x 2-2,5 µm, prekrivene sa žućkastom smolastom materijom i nose romboidne kristale i okruglaste loptice malih kristala od kalcijum oksalata; vršne ćelije glatke, samo malo duže od ostalih ćelija. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 45-50 x 4-5 µm, J+, kr.+. Parafize lanceolatne, prečnika 3-3,5 µm, nadvisuju askuse do 12 µm. Spore vretenaste, nejednakostrane, blago zakrivljene, bez pregrada, 8,5-12,5 x 1,5-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Kavkaz.

Ref.: Raitviir, A. (2002) A revision of the genus Dasyscyphella (Hyaloscyphaceae, Helotials).

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.